“กกล.รส.จว.ร.อ.จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เข้าสอบถามปัญหาและความต้องการของประชาชน”#กองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
เช้าวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม ม.1 บ.สระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ. กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชป.รส.อ.ปทุมรัตต์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และจิตอาสา ดีด้วยหัวใจ เข้าพบปะกับชาวบ้าน ม.1 บ.สระบัว ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ. เพื่อสอบถามข้อมูลปัญหายาเสพติด, หนี้นอกระบบ และปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ของชาวบ้าน ซึ่งพบปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน โดยชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ประสานไปยังฝ่ายปกครองเพื่อวางแผนร่วม 3 ฝ่ายดำเนินการตรวจคัดกรองผู้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดภายในชุมชนเพื่อเข้าโครงการบำบัดฟื้นฟู และปัญหารถ จยย.เสียงดังในเวลากลางคืน จนท.ตร.สภ.ปทุมรัตต์ จะทำการกวดขันวินัยจราจรให้มากขึ้น และได้ชี้แจงกับร้านซ่อมรถ จยย.ห้ามให้ดัดแปลงท่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน
………………………………..