📣 คลายความทุกข์ยาก จากปัญหาหนี้นอกระบบ 📣จากคุณ ธิดา เรืองเพชร การต่อสู้เพื่อบ้านของตนเอง นานกว่า 2 ปี ต้องต่อสู้ ดิ้นรน เดินทางขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้หญิงปลอดหนี้ …