ตอบคำถาม…หาบเร่แผงลอยตอบคำถาม…หาบเร่แผงลอย “โอกาสหรืออุปสรรค” ของการพัฒนาเมือง? จากมุมมองของ ผศ.นิรมล เสรีสกุล ผอ.ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
#หาบเร่แผงลอย #การจัดการทางเท้า #UddC #TheActive