ธ.ก.ส สินเชื่อสู้ภัย โควิค -19 “ให้ยืมก่อน 10,000 ไม่ต้องส่ง 6 เดือน #ปล่อยเงินให้กู้ #ข่าวด่วนรายละเอียด คร่าวๆเกี่ยวกับวงเงิน สินเชื่อสู้ภัย covid 19 เป็นวงเงินที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรหรือลูกจ้างเกษตรกร โดยเปิดโอกาสให้กู้ได้สูงสุดที่ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 3 ปี โดยไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาโครงการ สินเชื่อสู้ภัย covid-19 นี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 โครงการสินเชื่อนี้เปิดให้บริการสำหรับลูกจ้างภาคการเกษตรหรือเกษตรกรรายย่อยที่เป็นคนไทยมีสัญชาติไทย ซึ่งต้องพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 #ข่าวด่วนชวนฟัง chanel