นายสันติภาพ รามสูต / 2-8-64 ซื้อมังคุดเงาะ 4.2 ตันช่วยเกษตรกรมอบร.พ.สงขลาและกำลังพลช่วงโควิดข่าว สันติภาพ รามสูต TV 5 สงขลา / ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมกับ ศรชล.ภาค 2 สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรมังคุดและเงาะ …