ผูกพร้อมเพย์ธนาคารไทยพาณิชย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน50วินาทีรวบรวมทุกหัวข้อข่าวที่น่าสนใจและคัดกลองข่าวที่เป็นความจริง โดยจะนำเสนอเนื้อข่าวในรูปแบบเข้าใจง่ายขึ้นเหมาะสำหรับคนที่เร่งรีบหรือมีเวลาน้อย …