มาฉีดวัคซีนที่ SCB น้องที่จุดแรกตกใจ บอกว่าเฉพาะ 60 ปี ขึ้นไป เธอบอกว่าบอกว่า อายุ 62 ปี แล้ว.คุณศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ มาฉีดวัคซีนที่ SCB น้องที่จุดแรกตกใจ บอกว่าเฉพาะ 60 ปี ขึ้นไป เธอบอกว่าบอกว่า อายุ 62 ปี แล้ว. เจ้าหน้าที่เลยขอให้ร้องเพลงให้ฟัง ระหว่างสังเกตอาการ …