รอบทิศถิ่นไทย จันทบุรี แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ วันที่ 14 มกราคม 2562 ข่าวค่ำ #NBT2HDติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล โดยมอบหมายศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับพี่น้องประชาชน ไปติดตามได้จาก ต่อพงษ์ พจนานนท์ รายงานจากจังหวัดจันทบุรี