รับ​เงินเราชนะ 7, 000​ บาท​ เมษายนนี้ รวดเดียว​ ผ่านบัตรประชาชน​ ใครได้สิทธิ​บ้าง? /กระแสข่าว/แค่เลเเจกเงิน7000บาท#เราชนะ#แจกเราชนะเงินเพิ่ม6เดือน.