รายงานพิเศษ "สินเชื่ออิ่มใจ ออมสินช่วยร้านอาหาร" ข่าวค่ำ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 #NBT2HDการยกระดับมาตรการเข้มเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบหนักกับธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ลดลง …