วิธีตรวจสอบสิทธิ์(เบื้องต้น) ว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยง 13 จังหวัดที่จะได้รับเงินเยียวยา5000หรือไม่สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่นี้ ______ (โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ม33, ม39, ม40) -วิธีตรวจสอบสิทธิ์(เบื้องต้น) …