วิธีตรวจสอบ สถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 สูงสุดรวม 10,000 บาทรายงานล่าสุดจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
นนทบุรี
ปทุมธานี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
สงขลา
อย่างน้อย 14 วัน เพื่อที่จะเป็นช่วยเหลือกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการ ประชาชนตามข้อกำหนดของ ศบค.ฉบับที่ 27 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เสนอ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท

กลุ่มที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่
ในการช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขา ดังนี้

กลุ่มแรงงานก่อสร้าง
กลุ่มพักงานที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ และกิจกรรมทางวิชาการ
กลุ่มการขายส่ง – ปลีก ซ่อมยานยนต์
กลุ่มการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
กลุ่มกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
กลุ่มกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์
กลุ่มข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
สิทธิรับเงินเยียวยา
โดยกลุ่มเหล่านี้จะมีระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน โดยรูปแบบการช่วยเหลือจะแบ่งได้ดังนี้

กลุ่มผู้ประกันตน ม.33
สิทธิรับเงินเยียวยานายจ้าง

รัฐจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาท/หัว สูงสุดไม่เกิน 200 คน
สิทธิรับเงินเยียวยาลูกจ้าง

ลูกจ้างรับเงิน 2,500 บาทต่อคน
รับเงินชดเชย 50% ของรายได้ แต่ไม่เกิด 7,500 บาท
รวมแล้วลูกจ้างได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดรวมเป็น 10,000 บาทต่อคน

#เยียวยาโควิด #มาตราการเยียวยาล่าสุด
————————————————————————————

พูดคุยกับเราได้ที่
FB :

ติดต่องาน
reviewwa2017@gmail.com

#reviewwa