วิธีลงทะเบียน กู้เงินออมสิน 50000 สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 ผ่านแอป MyMoขั้นตอน สมัคร กู้เงินออมสิน โดยวิธีการลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) เป็นการให้บริการสินเชื่อประเภทเดียวกับสินเชื่อเสริมพลังฐานราก รอบ 2 (สร้างงานรายเดี่ยว) เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ ผู้มีรายได้ประจำ/ บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19/ ภัยทางเศรษฐกิจ โดยสามารถขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองผ่าน Mobile Banking (MyMo)

อ่านรายละเอียดการกู้ออมสิน เพิ่มเติมได้ที่

#สินเชื่อเสริมพลังฐานราก #ลงทะเบียนออมสิน #กู้เงินออมสิน

======================================
🎯 สามารถติดตามเถ้าแก่ใหญ่ ได้ที่
Website :
Facebook :