ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด เดินหน้าบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนวันที่ 15 ธันวาคม 2561 กกล.รส.จว.ร.อ. โดย ชป.อ.เชียงขวัญ ร่วมกับ ร.ต.อ.ธนูฤทธิ์ มกุดรัตน์ รอง สวป.สภ.เชียงขวัญ,ผู้นำชุมชน,จิตอาสา เข้าพบปะกับชาวบ้าน ม.8 บ.พระเจ้า ,ม.9 บ.พระเจ้า,ม.10 บ.เหล่าสามัคคี และ ม.12 บ.ศรีมหาธาตุ ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ จว.ร.อ. เพื่อสอบถามความเดือดร้อน ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการนี้ ชป.รส. ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน และการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และ ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่
ปัญหา และความต้องการของประชาชนที่พบในพื้นที่
– ปัญหายาเสพติด ในชุมชน ร่วมกัน 3 ฝ่าย ทหาร,ตำรวจ,ปกครอง เข้าแก้ปัญหา โดยคัดกรองบุคคลที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งผู้ค้า ผู้เสพ เพื่อบรูณาการร่วมกันแก้ไขต่อไป
– ปัญหา ที่ดินขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย
– ปัญหาสุนัขจรจัดมีมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชุมชนหรือติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ได้แก้ปัญหา ให้เจ้าของสุนัขกักขังสุนัขไว้ในบ้านอย่าปล่อยออกมาก่อความรำคาญให้กับชุมชน
– ปัญหา เงินค่าตอบแทนของ อสม.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน