“ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ จ.ร้อยเอ็ด เดินหน้ารับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่วัดบ้านดอนทอง ม.1 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด โดย ชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอเมือง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจ ภูธรเมืองร้อยเอ็ด เเละจิตอาสา บ้านดอนทอง เข้าพบปะ และสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ พบปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่จะประสานฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อบูรณาการร่วมสามฝ่ายเข้าตรวจคัดกรองผู้ค้าผู้เสพภายในชุมชน ปัญหาไฟส่องสว่างเส้นทางสัญจรรอบหมู่บ้านไม่เพียงพอ และ ปัญหาน้ำประปาไม่สะอาด มีกลิ่น และถังประปาเก่าที่ใช้งานไม่ได้ ชาวบ้านต้องการให้รื้อถอน เพราะเกรงว่าอาจจะเกิดอันตราย ทางชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ได้ประสานไปยัง อบต.สะอาดสมบูรณ์ ให้มาดำเนินการแก้ไข และ ปัญหาหนี้นอกระบบ ได้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด วางแผนหาแนวทาง ช่วยเหลือประชาชนร่วมกันต่อไปต่อไป