ออมสินเยียวยาลูกค้า MyMo ยกเว้นค่าธรรมเนียม | สินเชื่อสู้ภัยโควิดธนาคารออมสินยังเปิดไหมออมสินเยียวยาลูกค้า MyMo ยกเว้นค่าธรรมเนียม | สินเชื่อเยียวยาธนาคารออมสินยังเปิดไหม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อสังคมได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับลูกค้า กรณีแอป MyMo ขัดข้องทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถให้บริการลูกค้าจำนวนมากพร้อมกันได้ โดยยกเว้น ค่าธรรมเนียม การให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง
2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร
3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท
4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการขอใบแจ้งความ และให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้
6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี/ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์