ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ


ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน สายด่วน 1359

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จะเป็นศูนย์ที่จะให้มีการจัดการข้อมูลหนี้นอกระบบไม่ใช่พวกสินเชื่อเงินกู้ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเป็นเพียงหน้าที่ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ที่เกิดจากการะทำของมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วว่าศูนย์ดํารงธรรมอำเภอมีหน้าที่อะไร โดยขอบข่ายหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เมื่อมีประชาชนมาร้องทุกข์ สามารถจะทำอะไรได้บ้าง เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบมีแนวทางการช่วยเหลือประชาชนอย่างไรบ้าง 2564

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ประชาชนสามารถจะขอความช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง

ในแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรม ประชาชนสามารถจะแจ้งความประสงค์ได้โดยจะมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  1. ให้ประสงค์จะขอความช่วยเหลือในเรื่องเงินกู้ด่วนทันใจ
  2. ร้องทุกข์เพื่อขอความเป็นธรรม
  3. แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
  4. ประสงค์จะเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการได้รับความช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้อง
  5. ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ข้อดีของการร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ

ในทุกครั้งที่มีปัญหาเรื่องการไปกู้เงินนอกระบบมาใช้เพราะเรื่องของโครงการเงินเยียวยาไม่พอใช้จ่าย แล้วเกิดปัญหาเครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบ จนบางคนก็คิดจะหนี ซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ดีแน่นอน ดังนั้นจึงได้มีศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบเพื่อเป็นตัวกลางช่วยไกล่เกลี่ยปัญหากับเจ้าหนี้ และลูกหนี้ให้ได้ความเป็นธรรมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย โดยจะมีข้อดีต่าง ๆ ดังนี้

  1. สามารถที่จะตกลงกันได้ในเรื่องของดอกเบี้ยที่จะเป็นธรรมด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
  2. ทำให้ภาระหนี้ที่อยู่นอกระบบ เข้ามาเป็นหนี้ในระบบอย่างถูกกฏหมาย
  3. สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จะช่วยให้มีสัญญาที่เป็นธรรมกับทั้ง 2 ฝ่าย

ประชาชนสามารถจะร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบได้ที่ไหนบ้าง

ในกรณีที่อยู่พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถจะติดต่อร้องทุกข์หรือติดต่อที่สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน หรือเรียกว่า สคช.หรือที่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดได้ ซึ่งจะมีบริการอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการขอไกล่เกลี่ยหรือประนอมหนี้ได้จากศูนย์ดำรงธรรมร้องเรียนออนไลน์หนี้นอกระบบ โดยสามารถจะติดต่อได้ที่ 02 142 2034 หรือสายด่วน 1359 ซึ่งเมื่อมีการแจ้งเรื่องแล้ว จะได้รับคำแนะนำต่างๆ เช่นการเปลี่ยนมายืมเงินผ่านธนาคารออมสินแอพ ในทางปฏิบัติและมีการติดต่อกับผู้ถูกร้องเรียนจากนั้นเมื่อมีการดำเนินงานก็จะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ฝ่ายที่มีการประสานงานขอความช่วยเหลือ

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เพื่อที่จะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่าย และยังสามารถจะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่าง ๆ ซึ่งจะอยู่ในขอบเขตที่จะสามารถช่วยเหลือในด้านของเปิดบัญชีออนไลน์ธนาคารผ่อนจ่ายได้ หากมีความจำเป็นจะต้องแจ้งความก็อาจจะมีการแนะนำให้ผู้ที่ร้องทุกข์แจ้งความ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้ร้องทุกข์ด้วย