เงินเยียวยารอบใหม่


เงินเยียวยารอบใหม่กับการช่วยเหลือผลกระทบโควิด19 ของกลุ่มผู้ประกันตน 2564

เงินเยียวยารัฐบาล กับเงินช่วยเหลือผลกระทบโควิดล่าสุดหลังจากมีการประกาศพื้นที่สีแดง และมีการล็อคดาวน์อย่างเข้มข้นซึ่งได้มีประกาศออกมาแล้วสำหรับการเช็ครัฐบาลเยียวยาล่าสุดสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนตั้งแต่ ม.33 ม.39 และ ม.40 และเป็นการรับเงินเยียวยาล่าสุดที่จะได้รับโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องขอสมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน

เงินเยียวยารอบใหม่กับโครงการเยียวยาของรัฐบาล มีอะไรบ้าง 2564

เงินเยียวยารอบใหม่ และการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา

สำหรับโครงการเงินเยียวยารอบใหม่ ที่กำลังมีการรวบรวมข้อมูล และจะมีการเริ่มโอนเงินให้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะแบ่งออกได้ดังนี้

  1. กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นจำนวน 2,500 บาท และเมื่อบริษัทของผู้ประกันตนปิดกิจการ จะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือประกันสังคมอีก 50% ของเดงินเดือน แต่ไม่เกิน 7,500 บาท
  2.  รับเงินเยียวยาล่าสุด สำหรับกลุ่มมาตรา 39/40 ซึ่งจะได้รับเงินเยียวยารอบใหม่นี้เป็นเงินจำนวน 5,000 บาท 
  3. สำหรับประชาชนที่มีอาชีพอิสระที่จะได้รับเงินช่วยเหลือผลกระทบโควิดผ่ากการยืนยันตัวตนเปิดบัญชีออนไลน์ จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 ให้เรียบร้อยก่อนสินเดือนกรกฏาคม 2564

เงินเยียวยารอบใหม่ลงทะเบียนวันไหน

จุดเด่นของโครงการเยียวยาของรัฐบาลล่าสุดคือจะได้เป็นเงินโอนเข้าบัญชี ซึ่งแตกต่างจากเงินช่วยเหลือผลกระทบโควิดจากเดิมที่จะให้มีการโอนเข้าแอพเป๋าตังและให้มีการใช้งานกับร้านค้าสวัสดิการผ่านแอพถุงเงิน เรียกว่าเป็นโครงการเยียวยาล่าสุด ที่พยายามจะตอบโจทย์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 รอบใหม่เริ่มต้นสำหรับกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดง เพื่อให้มีการเยียวยาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ โดยเมื่อมีการประกาศออกมาก็สามารถจะเริ่มลงทะเบียนได้เลย และได้เงินแน่นอนไม่ต้องคืน แถมไม่ต้องไปร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมในเรื่องใดๆ เลย

เงินเยียวยารอบใหม่และการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา

ถึงแม้จะมีโครงการดีอย่างไรก็ตามกับโครงการเยียวยาของรัฐบาล ที่จะต้องมีการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา แต่ก็ยังเกิดความล่าช้ากับกระบวนการตรวจสอบของระบบข้าราชการ โดยประชาชนหลาย ๆ กลุ่มต่างก็มีการเรียกร้องให้มีการเยียวยาให้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหลายคนที่ขาดรายได้ หากได้รับการช่วยเหลือล่าช้า เกรงว่าคนในครอบครัวจะลำบาก ไหนจะค่าใช้จ่ายรายเดือนต่าง ๆ ค่าอาหารที่เริ่มจะขาดแคลนและหาซื้อกินได้ยากมากขึ้น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

โครงการเยียวยาของรัฐบาลกับการช่วยเหลือต่าง ๆ และเงินเยียวยารอบใหม่ซึ่งเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เริ่มตั้งแต่การช่วยเหลือให้กับกลุ่มจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยประชาชนสามารถจะติดตามข่าวสารการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ หรือช่องข่าวหลาย ๆ ช่องที่กำลังเป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนล่าสุด และก็กำลังรอโครงการเยียวยาเงินด่วนทันใจไม่โอนของรัฐบาลในช่องทางต่าง ๆ จนกว่าจะพ้นวิกฤติจากเชื้อไวรัส