สินเชื่ออิ่มใจ


แนะนำสินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ย 3.99% วงเงิน 100,000 บาท สินเชื่อผู้ประกอบการ2564

สินเชื่ออิ่มใจ ของธนาคารออมสินก็เป็นหนึ่งมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยให้ผู้ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้ 2021 ที่ประกอบอาชีพค้าขาย ได้พอยังดำเนินกิจการไปได้ โดยเฉพาะช่วงโควิด19 ระบาดอย่างรุนแรง นอกจากจะต้องคอยระวังตัว และให้รอดพ้นจากการติดเชื้อแล้ว ก็ยังต้องดูแลเรื่องปากท้องของคนในครอบครัว ลูกจ้าง ถึงแม้จะเป็นเพียงร้านค้าหาบเร่แผงลอยก็ตาม

รู้จักกับสินเชื่ออิ่มใจ ของธนาคารออมสิน คืออะไร และใครจะสมัครได้บ้าง 2564

สินเชื่ออิ่มใจ ของธนาคารออมสิน คืออะไร

สินเชื่อสุขใจ จะเป็นสินเชื่อผู้ประกอบการ ประเภทพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอย หรือสินเชื่อร้านอาหาร ซึ่งอาจจะเป็นร้านค้าขนาดเล็ก ไม่ได้มีการจดทะเบียนเหมือนกิจการขนาดใหญ่ จะมีลักษณะคล้ายกับ scb ใจดีให้ยืม และสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ของ Non-Bank แต่จะให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า และเงื่อนไขการสมัครที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน แต่จะต้องเป็นกิจการที่มีการเปิดกิจการอยู่ในเขตพื้นที่ลงสมัครกับธนาคารออมสินนั้น ๆ 

สินเชื่ออิ่มใจ ดีไหมในสถานการณ์ความรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด19

เป็นสินเชื่อออมสินพ่อค้าแม่ค้าที่ให้วงเงินสูงถึง 100,000 บาทแถมขอเพิ่มได้คล้ายๆ กับบริการ shopee pay later ขอเพิ่มวงเงิน อัตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี และยังสามารถจะผ่อนชำระได้นาน 5 ปี นอกจากนี้ก็ยังปลอดการชำระเงินต้อนและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากที่มีการอนุมัติ ถ้าหากจะถามว่าดีไหม ในช่วงระยะ 6 เดือนหลังจากอนุมัติ ก็อาจจะดี และหากมีการจัดการให้การระบาดของเชื้อไวรัสบรรเทาลงได้ สำหรับสินเชื่อสุขใจออมสินก็น่าจะสามารถกลับมาชำระหนี้ได้ แต่หากไม่สามารถจะทำให้คนไทยปลอดภัยขึ้นจากเดิมได้ ก็มีโอกาสที่จะมีการเกิดเป็นหนี้ค้างชำระได้ ดังนั้นหากผู้ที่ลงทะเบียนสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสิน และได้รับการอนุมัติ จำเป็นจะต้องพยายามหาช่องทางในการค้าขายเพื่อให้ได้ยอดเงินไว้ชำระหนี้ในอนาคต

สินเชื่ออิ่มใจ ดึงดูดให้มีการสมัครผ่านแอพ MyMo ได้

ตามที่เข้าใจคือการสมัครสินเชื่อออมสินสุขใจจะสามารถสมัครแอพธนาคารออมสิ MyMo ได้ แต่จะต้องมีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก่อน เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะใช้เวลาโดยประมาณ 5 วันทำการแล้วจึงให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง หากผ่านแล้วจึงจะสามารถสมัคร หรือลงทะเบียนผ่านแอพ MyMo ได้เลย  ซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารในการสมัครอีก ดังนั้นโดยรวมระยะเวลาจริง ๆ จะต้องมากกว่า 5 วันกทำการแน่นอน

สินเชื่ออิ่มใจ เป็นสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการที่ให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยจะเป็นนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้มีการแก้ปัญหาเรื่องการทำมาหากิน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งก็เป็นข้อดีของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า หาบเร่แผงลอยจะได้มีเงินหมุนเวียนผ่านสินเชื่อเงินกู้ออมสิน เพื่อให้สามารถยังต่อยอดกิจการไปได้อีกนาน แต่ก็จะต้องมีการบริหารงานอย่างรอบคอบมาก ๆ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้